لحن صدا
جادوی لحن صدا: کلید موفقیت در بازاریابی دیجیتال

لحن صدا به شیوه و لحنی که در هنگام برقراری ارتباط با مخاطبان در بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ استفاده می‌شود، اشاره دارد. این لحن می‌تواند رسمی، غیررسمی، دوستانه، متقاعدکننده، شوخ طبعانه یا هر چیز دیگری باشد. انتخاب لحن صدای مناسب برای برند شما بسیار مهم است، زیرا می‌تواند بر نحوه درک و تفسیر پیام شما توسط مخاطبان تأثیر بگذارد.

Read article
بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی
eWOM یا بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی یا eWOM به اشتراک گذاری تجربیات، نظرات و اطلاعات مربوط به محصولات یا خدمات توسط مصرف کنندگان در فضای آنلاین از طریق پلتفرم‌های مانند رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های نظرسنجی اشاره دارد، که می‌تواند به تاثیرگذاری بر رفتار مصرف کنندگان، اعتبار برند و افزایش فروش کمک کند.

Read article