بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

eWOM یا بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی یا eWOM به اشتراک گذاری تجربیات، نظرات و اطلاعات مربوط به محصولات یا خدمات توسط مصرف کنندگان در فضای آنلاین از طریق پلتفرم‌های مانند رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های نظرسنجی اشاره دارد، که می‌تواند به تاثیرگذاری بر رفتار مصرف کنندگان، اعتبار برند و افزایش فروش کمک کند.